Melbournen Suomi-Seura (FSM) on vuodesta 1958 lähtien koonnut yhteen Melbournen alueen suomalaisia ja suomalaisesta kulttuurista kiinnostuneita. Suomi- Seuran vuosikokouksessa 15.9.2013 Altonan Suomi-talolla hyväksyttiin esitys kyselytutkimuksesta, joka keräisi ajatuksia nykyisen seuratoiminnan kehittämiseksi ja kartoittaisi uusia toimintamahdollisuuksia, joilla saataisiin mukaan ’uutta verta’. Kyselyyn vastattiin nimettömänä ja se oli avoinna kaikille seuran toiminnasta kiinnostuneille – ei siis pelkästään jäsenille – Internetissä noin kaksi viikkoa; se oli myös saatavilla Suomi-talolta paperimuodossa. Kyselytulokset esiteltiin aivoriihen yhteydessä Suomi-talolla 27.10.2013. Tämä yhteenvetoraportti on kirjoitettu sekä suomeksi (sinisellä) että englanniksi (mustalla), jotta kaikki kiinnostuneet voivat lukea tuloksista. Avoimet vastaukset on tiivistetty niin kattavasti kuin mahdollista, ja osaksi yhdistelty ja/tai siirretty sopiviin kohtiin.

Since 1958, the Finnish Society of Melbourne (FSM) has convened Finns and those interested in Finnish culture in the greater Melbourne area. A proposal for a survey was accepted at the annual general meeting on the 15th of September 2013 at the Finnish Hall in Altona. This survey was to serve the purpose to generate ideas to improve the currect society activities and map out possibilities for new activities with which ’new blood’ could be attracted. The (anonymous) survey was accessible on the Internet for everyone interested in the society’s activities – not only for members – for about two weeks; it was also available at the Finnish Hall in a hard copy format. The survey results were then presented in connection with the brainstorming workshop on the 27th of October at the Finnish Hall. This summary report is written in both Finnish (blue font) and in English (black font) for everyone to be able to learn about the results. The replies to open questions have been summarised as comprehensively as possible, and partly combined with and/or moved to appropriate sections.

FSM Kyselyn tulokset – Survey results_Dec 2013 (.pdf)