Melbournen Suomi-Seura järjestää monenlaista toimintaa: kansantanssista, pesäpallosta ja kuorosta leivontatalkoisiin, suomalaisten juhlapäivien juhlintoihin sekä eri kerhoihin ja komiteoihin. Olemme myös mukana erilaisissa kulttuuritapahtumissa.

2017 on ollut iso vuosi meille. Suomi-Päivät pääsiäisenä keräsivät kolmen päivän aikana Altonaan noin 600 suomalaista ja Suomen ystävää ympäri Australiaa suomalaisen kulttuurin, urheilun ja ruoan merkeissä; niiden järjestämistä johti kisakomitea. Saunakomitea ideoi ja toteutti Suomi-talolle saunan, joka avattiin juhannusjuhlissa. Suomi 100-komitea on puolestaan suunnitellut Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelman, huipentuen itsenäisyyspäivän gaalaillalliseen Melbournen kaupungintalolla joulukuussa.

Toiminta on täysin vapaaehtoisten varassa – ja tekijöidensä näköistä, ja toivotammekin mukaan kaikki kiinnostuneet auttamaan tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä! Lue lisää toiminnastamme uutiskirjeistämme.

* * *

The Finnish Society of Melbourne organises various types of activities, ranging from folk dancing, baseball and choir to baking workshops, celebration of Finnish holidays as well as different clubs and committees. We also participate in various cultural events.

2017 has been a big year for us. The Finnish Festival committee lead the organisation of the 3-day Finnish Festival at Easter that brought together about 600 Finns and friends of Finland from around Australia to celebrate Finnish culture, sports and food. Sauna committee brainstormed and realised the Finnish Hall sauna, which was opened at Midsummer. Finland 100 committee in turn has planned a series of events to celebrate the centenary year of Finland’s independence, culminating in the Independence Day Gala Dinner at Melbourne Town Hall in December.

The activities depend fully on volunteers – and what they want to do. Thus, we welcome everyone to help us organise events and activities! Read more about our events and activities from our newsletters.